Monday, 30 January 2012

January random


Or you could also call it "what I ate during january". Majority of the photos I have in my camera are photos of food. Pretty delicious food...
Nebo tomu taky můžete říkat "co jsem snědla během ledna". Většina fotek v mém foťáku jsou právě fotky jídla. Pěkně dobrého jídla...

Sunday, 29 January 2012

TUTORIAL: Striped nails


This is not the first time I've used stickers to make striped manicure, but this time the result didn't came out as well as I wanted to. But there's a tutorial for you anyway.;)
Tohle není poprvé, co jsem použila popisovací nálepky k vytvoření pruhovaných nehtů, ale tentokrát konečný výsledek nevyšel tak, jak bych si představovala. Ale i tak tu máte návod.;)